Dolen Gymunedol Geltaidd

Mae CymdeithasCeltic Community Link Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CAVS) wedi sicrhau Nawdd Ewropeaidd ar y cyd â phartneriaid yn Iwerddon, i edrych ar gefnogi datblygiad safleoedd cymunedol bywiog.

O ganlyniad, rydyn ni’n cynnal arolwg ar ffurf holiadur, i weld pa syniadau a mentrau y gellir eu datblygu, gyda’r nod o rannu arfer gorau rhwng safleoedd yn ein sir ni a hefyd rhwng y ddwy wlad. Mae ffocws y prosiect ar gynhwysiant digidol a Safleoedd Cymunedol a Phentref cynaliadwy.

Lawrlwytho Holiadur Yma

Am pellach wybodaeth am y Prosiect Dolen Gymunedol Geltaidd, cysylltwch â CAVS ar ffôn 01267 245555, e-bost ccl@cavs.org.uk.