Lakefield - Canolfan Gymunedol Lakefield, Llanelli

Lakefield - Canolfan Gymunedol Lakefield, Llanelli

Tref arfordirol yw Llanelli, ble siaredir y Gymraeg yn eang o hyd, ac mae ganddi gysylltiad hir â’r diwydiannau tunplat, dur a glo. 

Mae’r dref wedi ei thrawsnewid dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf – gwelwyd cau bron y cyfan o’r diwydiannau trwm, adfer safleoedd diffaith, a chreu llawer o gynlluniau amgylcheddol a thwristaidd deniadol.
Y Neuadd

Dyma hen Gapel Siloh y Methodistiaid Calfinaidd, a adeiladwyd yn y 1870au hwyr, ac a oedd wedi gorfod cau ei ddrysau yn y 1970au. Prynwyd y Capel ac eiddo'r Gofalwr gerllaw gan Gyngor y Dref yn Ebrill 1978. Cawsant eu hatgyweirio a'u hadfer yn helaeth a'u troi'n Ganolfan Gymunedol, gyda phrif neuadd sy'n ddigon mawr i'w defnyddio fel cwrt badminton. Cydnabuwyd y cynllun adfer gan Wobr Pwyllgor Tywysog Cymru ar gyfer adfer adeiladau hanesyddol.

Mae'r Ganolfan wedi cael ei hadnewyddu'n sylweddol ymhellach, i drwsio ffabrig yr adeilad (gan gynnwys y to llechi newydd) ac i wella'r cyfleusterau sydd ar gael.

Fel canolfan gymunedol Glenalla, fe'i cofrestrwyd gan CADW fel adeilad rhestredig Gradd 2.

Lleoliad: Ffordd Lakefield, Llanelli SA15 2UE


Nodweddion

Mae cegin yn y ganolfan gymunedol. Mae'r gwres wedi ei gynnwys yn y tâl llogi. Ni ddarperir offer TG.

Parcio ar y stryd.

Costau Llogi

Cysylltwch â'r Cyngor Tref i gael manylion


Cyswllt

Llanelli Town Council / Cyngor Tref Llanelli 01554 774352   Tel:

Cyfarwyddiadau

Take the A484 through Llanelli. At the Thomas Street Roundabout, take the Church Street (A4214) exit, leading south to Llanelli Railway Station. Go straight over at the Murray Street crossroads, continuing on Station Road (B4304). Lakefield Road is the second turning on the right.


Cyfleusterau

  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC