Crugybar - Neuadd y Pentref, Crugybar

Crugybar - Neuadd y Pentref, CrugybarCrugybar - Neuadd y Pentref, Crugybar

Pentrefan bach gwledig yw Crugybar, tua hanner ffordd rhwng Talyllychau a Phumsaint. Mae tua 10 milltir o Lanbedr Pont Steffan, Llandeilo a Llanymddyfri.

Mae gan y pentref gapel, garej/siop a thafarn.
Y Neuadd

Hen ysgol y pentref yw'r neuadd, ac fe'i prynwyd gan y gymuned ym 1995.

Mae yna un brif ystafell, gyda lle i 60 o bobl, ac mae'n bosib i 48-50 o bobl eistedd i gael pryd o fwyd. Mae yma gegin fach ac mae gan y neuadd fynediad i'r anabl a thoiledau. Mae ar gael i'w rhentu am brisiau cystadleuol.

Rhif Elusen Gofrestredig y Neuadd yw 517163


Nodweddion

 • Un ystafell fawr 50 troedfedd wrth 20 troedfedd.
 • Cegin fach sy'n addas ar gyfer gweini bwyd.
 • Toiledau a thoiled i'r anabl.
 • Mynediad hwylus i bobl anabl.
 • Gwresogyddion Trydan Uwchben i gadw'r ystafell yn gynnes.
 • Parcio ar yr heol.

Cyswllt

Anne Astington   Tel:01558 685570Oriel
Cyfarwyddiadau

From Lampeter take the A482 south. After about 1.5 miles, turn right on to the B4302 to Crugybar.

From Llandeilo or Llandovery take the A40/A483 to Llanwrda. Take the A482 north and after about 6.5 miles, take the B4302 for half a mile to Crugybar.

The hall is in the centre of the village.


Cyfleusterau

 • ParkingParking
 • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
 • WCWC
 • Accessible WCAccessible WC
 • Level EntranceLevel Entrance