Llansadwrn - Ystafell Ddarllen, Llansadwrn

Llansadwrn - Ystafell Ddarllen, Llansadwrn

Mae pentref Llansadwrn wedi ei leoli 2 filltir oddi ar yr A40 rhwng Llanymddyfri a Llandeilo.

Mae'r Ystafell Ddarllen wedi'i lleoli yng nghanol y pentref yn agos i'r Sexton Arms a gyferbyn ag eglwys hardd Sant Sadwrn.
Y Neuadd

Mae'r Ystafell Ddarllen ar gael i'w llogi i bob aelod o'r cyhoedd. Mae'r neuadd yn addas ar gyfer nifer o wahanol fathau o drefniadau, gyda ffocws arbennig ar:

 • Gyfarfodydd
 • Hyfforddiant dosbarthiadau
 • Partïon plant
 • Sefydliadau Ieuenctid
 • Derbyniadau priodas, pen-blwyddi a dathliadau
 • Gwerthiant Sborion
 • Te a swper
 • Gweithgareddau codi arian - gyrfa chwist, arwerthiannau bingo

Costau llogi presennol Ionawr 2010

1-2 awr: £6
2-4 awr: £12
Bob dydd: £20
Penwythnos hir: i'w drafod

Mae'r Ystafell Ddarllen yn eiddo annibynnol i'r pentref ac yn Elusen Gofrestredig Rhif 700666 gyda Phwyllgor Rheoli o wirfoddolwyr.

Gwefan: http://www.thepubbench.com/readingroom/


Nodweddion

 • Gwresogi: gwresogyddion storio a gwresogyddion wal trydan
 • Cegin: Mae'r gegin yn llawn offer gyda llestri, cyllyll a ffyrc, gwydrau, peiriant golchi llestri, cynhesydd platiau, oergell, microdon - pob peth sydd ei angen ar gyfer yr achlysur arbennig.

Cyswllt

Cliff Cowell, The Sexton Arms 01550 777099   Tel:Oriel


LleoliadCyfarwyddiadau

From Llandeilo follow the A40 towards Llandovery. After about 10 km, continue across a roundabout towards Llandovery, then after a further 1km, take a left turn signposted Llansadwrn and follow the road 3km to the village.


Cyfleusterau

 • ParkingParking
 • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
 • WCWC
 • Accessible WCAccessible WC
 • Level EntranceLevel Entrance