Gwynfe - Neuadd Gymunedol Gwynfe, Gwynfe

Gwynfe - Neuadd Gymunedol Gwynfe, Gwynfe

Mae gan bentref Gwynfe ei gymeriad arbennig ei hun; pentref ffermio o bobl sydd wedi byw yma ers cenedlaethau, tra bod ychwanegiad mewnfudwyr sydd wedi dod yma i ymddeol yn sicrhau cyfuniad diddorol. Saif Gwynfe ym mryniau Sir Gaerfyrddin Bannau Brycheiniog, ac mae'r boblogaeth i'w gweld mewn ffermydd a thai gwasgaredig.


Yng nghanol y pentref, saif y Neuadd Gymunedol, ger casgliad o anheddau, bythynnod o gerrig yn bennaf, ac eglwys fechan; mae dau gapel yn yr ardal wledig. Nid oes Ysgol, Siop, Tafarn na Thrafnidiaeth Gyhoeddus yng Ngwynfe, ac felly mae'r Neuadd yn darparu gwasanaeth pwysig. Cynhelir y Cwrt-lît hynafol yn y Neuadd.
Y Neuadd

Dros y blynyddoedd, mae ein Neuadd wedi ennill clod o wahanol ffynonellau, rhai ohonynt yn wobrau fel Gwobr Diwylliant Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2003, Gwobr Clwb Rotari a noddwyd gan Calor Gas 2004, Pentref y Flwyddyn Sir Gaerfyrddin ym mhob categori, ac Enillydd Gwobr TG yn Sir Gaerfyrddin; yn ddiweddarach y flwyddyn, honno enillom Wobr Genedlaethol Calor ar gyfer 2004 dros Gymru Gyfan ar gyfer Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, ac yn 2005 Gwobr Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gydnabod ein gwaith yn gwarchod a gwella'r amgylchedd gwledig o fewn y Parc Cenedlaethol.

Prisiau

 • £7 - yr awr
 • £10 - yr awr yn y Neuadd gydag offer (CD, Tâp, Fideo, Llwyfan a Goleuo)
 • £10 - ar ben pob ffi llogi i ddefnyddio Trwydded Alcohol
 • £150 - Trwy'r Dydd A Mwy yn cynnwys 4 awr ar gyfer gosod i fyny y noson flaenorol; Diwrnod y Digwyddiad 16 awr; clirio'r bore canlynol 4 awr
 • £112 - Diwrnod Yn Unig yn cynnwys y Neuadd a'r Offer 16 awr
 • £122 - Diwrnod Yn Unig fel uchod + Trwydded

Uchafswm llefydd: 80 person wrth Fyrddau a Chadeiriau; 120 mewn seddau tebyg i theatr.

Dimensiynau'r neuadd yw 11 metr x 6.1 metr.

Mae yna Ystafell Werdd fach er mwyn i Artistiaid newid, ond mae'n aml-bwrpas, fel ein Neuadd, a gellir ei defnyddio mewn sawll ffordd.

Mae 7 o risiau ym mhrif fynedfa'r neuadd, ond mae mynediad i'r ochr heb unrhyw risiau, sy'n rhoi mynediad i gadeiriau olwyn.

Mae'r Neuadd yn cael ei defnyddio fel Gorsaf Bleidleisio ar gyfer etholiadau.

Capel Gwynfe, Llangadog, SA19 9RD Sir Gaerfyrddin. Elusen Gofrestredig Rhif 1079360.


Nodweddion

 • Cyfleuster i'r Anabl; Toiledau'r neuadd sydd ar agor 24 awr, ac yn lân.
 • Cegin gyda phopty, microdon, oergell, tegell, gwydrau, cyllyll a ffyrc a llestri a boeler dŵr ar gyfer diodydd poeth cyflym.
 • Mae gennym lwyfan y gellir ei dynnu i lawr, llenni llwyfan a goleuadau llwyfan; mae yna fleinds i'w defnyddio yn ystod y dydd.
 • Mae ein hoffer TG yn cynnwys pedwar cyfrifiadur pen bwrdd a phedwar gliniadur, dau argraffwr a chyfleusterau i blygio gliniadur i mewn i'w ddefnyddio gyda'n taflunydd a'n sgrin fawr.
 • Mae gennym system sain wedi ei hadeiladu i mewn, i'w defnyddio gyda'n CD, Fideo a Chwaraewr Tâp.
 • Mae gennym biano trydan.
 • Mae yna wresogyddion ffan yn y Neuadd.
 • Mae yma 2 le parcio i'r anabl a 2 le parcio arferol, gyda digon o le i barcio ar y ffordd gyfagos.

Cyswllt

Mrs June Madeira-Cole 01550 740602   Tel:Oriel
Cyfarwyddiadau

Gwynfe is approached from many different directions depending on where ones journey has originated.  Telephone Secretary June, 01550 740602, for exact details.

Most people finally get to Llangadog and are directed along the A4069 until the Gwynfe turn off, at what used to be the Three Horse Shoes Pub.

From there the journey continues approximately 2 miles, along a country lane, until one approaches the “Welcome to Gwynfe” sign.

From here it is ½ mile on the right, to the Hall nestling in the Black Mountains; you are there when you see the famous sculpture of our “Three Red Kites”.


Cyfleusterau

 • ParkingParking
 • 2 Disabled Spaces2 Disabled Spaces
 • 7 Steps7 Steps
 • Wheelchair Access to rearWheelchair Access to rear
 • WCWC
 • Accessible WCAccessible WC
 • Level EntranceLevel Entrance
 • Ramp (up)Ramp (up)
 • Ramp (down)Ramp (down)
 • Induction LoopInduction Loop