Canolfan Gymunedol CPD Tref Caerfyrddin, Caerfyrddin

Canolfan Gymunedol CPD Tref Caerfyrddin, Caerfyrddin

Ffurfiwyd y Clwb ym 1948, ac erbyn hyn mae’n chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru - y lefel uchaf posib y gall y clwb ei chyrraedd.
Agorwyd y Ganolfan Gymunedol yn 2009
Y Neuadd

Mae'n hollol addas ar gyfer unrhyw achlysur.
Mae wedi ei haddurno'n gysurus a'i haerdymheru'n llwyr.
Celfi cyffyrddus - digon ar gyfer 150 o bobl.
Yn addas ar gyfer disgo ieuenctid a gweithgareddau eraill.
Mae'n harlwywyr mewnol yn cynnig prydau bwyd rhagorol gan gynnwys Cinio Dydd Sul.
Teledu Sky.
www.carmarthentown.net
Parc Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HZ

Cymdeithasol: Mark Hannington 07929 509539 

markfootieclub@hotmail.com

Busnes: Jeff Thomas 07813 697774

jeffthomas@jeffthomas.plus.com

 


Nodweddion

Ystafelloedd cyfarfod.
Cyfleusterau cynadledda.
Bar trwyddedig llawn.
Yn ystod y dydd, mae’r Ganolfan yn hawdd ei chyrraedd o Faes Parcio San Pedr trwy Barc Waun Dew (100 llath ar hyd llwybrau concrit). Mae yna le i barcio 25 car o fewn Parc Waun Dew, mynediad o Faes Parcio San Pedr. Mae Maes Parcio Heol y Prior gyferbyn â’r ganolfan.
Un gris (i'r ystafell gyfarfod lawr llawr)


Cyswllt

See Hall Info Field above for contact details / Gweler uchod am fanylion cyswllt   Tel:

Cyfarwyddiadau

Directions from:

Rail - Mainline Station
On leaving the station cross Old Carmarthen Bridge in the direction of Carmarthen town. At the traffic lights cross and follow the road to your right up Castle Hill past County Hall and along Spilman St. The Clubhouse is situated 200 m past church along Priory Street and through the Priory St. Car Park. Approx.1 mile from Station / 10-15 min walk.

Road
From S & W - M4/A48 (Swansea/Llanelli )
At the large roundabout on the outskirts of town take 3rd. exit sign posted Town Centre. At next roundabout take first exit left and continue to next roundabout and then right towards Town Centre. On old Carmarthen Bridge follow directions as above.

A40 (Haverfordwest)
Follow through signs for Cardigan / Lampeter and Llandeilo / Brecon. From the Old Bridge and Castle Hill directions as above.

From E & N A484 & A485 (Lampeter) A40 (Llandeilo, Brecon).
At the roundabout on the outskirts of Carmarthen at  Abergwili take the bypass (sign posted through traffic). At the next large roundabout (1 mile) take right and follow signs for the Hospital (H A+E) and Steam Railway. Take a left at the next roundabout and continue past hospital to mini roundabout. Take left for the centre of town. Continue across large roundabout and in 1 mile mini roundabout into Priory St. Community Centre on right in about 200m.

Bus
From bus station continue through pedestrianised area in the direction of St. Peter's Church. Continue into Priory St. For approx. 200m. The community centre is situated on left through the Priory St. Car Park.  Approx 10 min walk.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 25 Disabled Spaces25 Disabled Spaces
  • 1 Step1 Step
  • 1 Step1 Step
  • 1 Step1 Step
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance