Cynwyl Elfed - Neuadd Gymunedol Cynwyl Elfed, Cynwyl Elfed

Cynwyl Elfed - Neuadd Gymunedol Cynwyl Elfed, Cynwyl Elfed

Mae Cynwyl Elfed ar heol yr A484, tua saith milltir o Gaerfyrddin i gyfeiriad Aberteifi neu Gastell Newydd Emlyn. Mae yma ysgol gynradd, capel Methodistaidd ac eglwys sydd yn enwog am ei ffenestr ddwyreiniol - sef ffenestr y pum clwyf sy'n dangos Crist ar y groes. Hefyd mae yma dafarn y "Blue Bell" a Melin Wlân Elfed.
Y Neuadd

Adnewyddwyd y neuadd tua 5 mlynedd yn ôl. Hen ysgol oedd y neuadd, ac mae tua 120 o bobl yn medru eistedd yn y brif ystafell a thua 30 yn yr ystafell gyfarfod. Mae'r neuadd yn elusen gofrestredig (rhif 1096174) ac yn gwmni cyfyngedig (rhif 4517004).

Stryd y Meddyg, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin, SA33 6TR.


Nodweddion

Llwyfan, Gwres Canolog, Cegin, System Sain.


Cyswllt

Avril Goodman   Tel:01267 281667

Cyfarwyddiadau

The hall is situated centrally in the village on the B4333 road towards Hermon and Newcastle Emlyn.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 10 Disabled Spaces10 Disabled Spaces
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance
  • Ramp (up)Ramp (up)
  • Induction LoopInduction Loop