Carmel - Neuadd Carmel, Carmel

Carmel - Neuadd Carmel, Carmel

Mae Carmel ar yr A476, oddeutu hanner ffordd rhwng Crosshands a Llandeilo.
Gerllaw, mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol "Coed Carmel", a gyd-reolir gan Ymddiriedolaeth y Glaswelltiroedd, Tarmac a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.
Mae yna nifer helaeth o deithiau cerdded diddorol sy'n ystyried agweddau hanesyddol ac archeolegol yr ardal e.e. Owain Lawgoch, Chwarelu ac Odynau Calchfaen.
Y Neuadd

Adeiladwyd y Neuadd yn wreiddiol ym 1984, ond adeiladwyd adeilad newydd a modern yn 2008. Mae'n ffocws "canolog" i'r gymuned a'i phrif bwrpas yw darparu, hybu a chefnogi bywyd y gymuned. Saif y Neuadd ger parc o faint rhesymol. Pris llogi'r neuadd: £15 y dydd.
Gall y neuadd ddarparu ar gyfer 120 ar eu heistedd, yn gyffyrddus.

Mae yna ystafell ychwanegol a ddefnyddir fel ystafell bwyllgor.

Rhif yr elusen yw: 514808

Brooklands, Carmel, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 7SG


Nodweddion

Neuadd fodern a adeiladwyd yn ddiweddar. Gall gynnal dramâu a gweithgareddau adloniant. Mae yna lwyfan o faint rhesymol.
Mae'r gegin yn fodern gydag offer digonol.
Mae'r system sain yn fodern ac wedi ei gosod i ddarparu ar gyfer pobl ag anghenion clyw unigol.
Gellir rheoli'r system wresogi â thermostat.


Cyswllt

Mrs. O. Fisher   Tel:01269 844139Oriel
Cyfarwyddiadau

Half way between Crosshands and Llandeilo on the A476.
The building is set back from the main road on the LHS as you enter the village from the Crosshands direction.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 20 Disabled Spaces20 Disabled Spaces
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance
  • Induction LoopInduction Loop