Llanllwni - Neuadd Gymunedol Eglwys Llanllwni, Llanllwni, Pencader

Llanllwni - Neuadd Gymunedol Eglwys Llanllwni, Llanllwni, Pencader

Lleolir Llanllwni ar y ffordd rhwng Llambed, 10 milltir i’r gogledd, a Chaerfyrddin, tua 12 milltir i’r de. Mae Llanllwni'n ardal wledig a’r plwyf yn ymestyn am ddwy filltir gyda tua 600 o gartrefi. Mae’r Afon Teifi yn llifo drwy’r plwyf ac yn ffurfio ffin orllewinol Sir Gâr a Cheredigion. Yn ogystal a’r Ysgol Gynradd, Eglwys Llanllwni a Chylch Meithrin Llanllwni, ceir amrywiaeth o glybiau a chymdeithasau yn yr ardal, yn amrywio o Glwb Gwawr, CFfI Llanllwni, Undeb y Mamau, Pwyllgor yr Henoed a Phwyllgor y Maes Chwarae. Trefnir amrywiaeth o weithgaredd sydd yn gloywi bywyd cymdeithasol ein hardal. Mae’r rhan fwyaf o’r gweithgarwch hwn yn digwydd yn Neuadd Gymunedol Eglwys Llanllwni.
Y Neuadd

Mae Neuadd Gymunedol Eglwys Llanllwni newydd gael ei hadnewyddu, gyda mynediad addas a chyfleusterau ar gyfer pobl anabl. Gwelir golygfeydd godidog o ddyffryn Teifi o'r adeilad, ac felly mae'n lleoliad hamddenol ar gyfer cyfarfodydd a hyfforddiant o bob math.

Ar gael i’w llogi 
Diwrnod Cyfan – £40.00
Hanner Diwrnod - £25.00
Sesiwn Awr £12
Digwyddiad Codi Arian £15

Neuadd Gymunedol Eglwys Llanllwni, Llanllwni, Pencader SA39 9DR

Cysylltwch â Meinir Evans 01559 395 699 neu Mike Harrington 01559 395 342

http://www.llanllwni.co.uk/


Nodweddion

Mae gan y neuadd gyfarpar technoleg, sef taflunydd aml bwrpas, system sain, chwaraewr cryno ddisgiau a gliniadur. Mae yna gegin bwrpasol, ac yn y flwyddyn newydd bwriedir rhoi llinell ffôn a gwefan i mewn. Gwresogir y neuadd gan wres darfudol sydd yn cynhesu’n gyflym. Mae yna wresogydd dwr sydd yn medru twymo dwr ar gyfer 80 dishgled o fewn 20 munud.

Mae yna le i barcio 50 o geir.


Cyswllt

Meinir Evans 01559 395699 / Mike Harrington 01559 395342   Tel:

Cyfarwyddiadau

Travelling from Carmarthen head North out of town towards Lampeter on the A485. Carry on along this road for around 12 miles until you reach Llanllwni. Llanllwni Church Community Hall is located about a mile down the road on your right.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 2 Disabled Spaces2 Disabled Spaces
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • Wheelchair Access to front (by prior arr.)Wheelchair Access to front (by prior arr.)
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance