Trapp, Llandeilo, Neuadd y Pentref Trap, Llandeilo

Trapp, Llandeilo, Neuadd y Pentref Trap, Llandeilo

Mae pentref Trap ar lannau’r afon Cennen, pedwar milltir i’r de ddwyrain o Landeilo yn Sir Gar; de orllewin Cymru. Mae’r pentref ar yr ochr orllewinol o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; ar lethrau’r Mynydd Du.

Gwelir Castell Carreg Cennen i’r dwyrain o’r Neuadd. Mae yna gyfle i ymweld â Llygad Llwchwr, Llwybr  Ffordd Brycheiniog, Beddau’r Derwyddon, Tair Carn a Carreg Dwfn. 
Y Neuadd

Agorwyd yr ysgol yn 1851 a daeth yn ganolfan gweithgar y gymuned leol. Caewyd yr ysgol yn 2006 oherwydd cwymp yn rhif yr ysgol. Prynwyd yr ysgol yn 2011 gan y Gymdeithas Gymunedol leol gydag arian y Loteri Genedlaethol a chefnogaeth hael yr Arglwydd Dinefwr. Daeth yn Neuadd y Pentref Trap, ‘Yr Hen Ysgol’.

Mae'r Caffi ar agor ddydd Llun-ddydd Mawrth, ddydd Iau-dydd Sadwrn, 11:00-13:30.

Neuadd y Pentref Trap ‘Yr Hen Ysgol’, Trap, Llandeilo SA19 6TR

Rhif ffôn (oriau gwaith): 01558 615011

Gwefan: http://www.trapvillagehall.com/


Nodweddion

Dimensiynau’r Neuadd – 15m X 11m (45’X 33’) (siap L) Yn eistedd 60.

Ar gael i’w logi fel:

Man cyfarfod gyda WiFi di-dâl, llungopïwr, cyfleusterau technoleg gwybodaeth, taflunydd, gliniadur gyda chyfarpar digidol clywedol a ffotograffig.

Fel neuadd gyda chegin drefnus a thaclus

Ar gael i’w logi (Beryl Owen 01558 823213)

Galwch i mewn am fyrbryd mewn amgylchfyd cyfeillgar.

Am adegau agoriadol a’r fwydlen ymwelwch â’n gwefan http://www.trapvillagehall.com/

Mae cyfarpar y gegin i gyd yn gyraeddadwy.

Mae mynediad i gadair olwyn tu blaen y Neuadd. Mae toiledau gyda thoiled i'r anabl a chyfleusterau i newid babi.

Mae piano electronig ar gael.

Mae gan y Neuadd wres canolog a phaneli solar.

Mae man parcio bach i gefn y Neuadd.


Cyswllt

Beryl Owen   Tel:01558 823213  Email: trapvillagehall@hotmail.comOrielCyfleusterau

  • ParkingParking
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance