Rhys Pritchard - Neuadd Goffa, Llanymddyfri

Rhys Pritchard - Neuadd Goffa, Llanymddyfri

Tref marchnad fechan a bwrdeistref hynafol.

Hen Dref y Porthmyn, ac ar un adeg roedd yma dros 60 o dafarndai a llefydd 'yfed'.

Sefydlodd David Jones Fanc y Bustach Du yn yr hyn sydd bellach yn Dafarn y 'Kings Head'.

Ewch i'r 'Ganolfan Dreftadaeth' ger Maes Parcio'r Castell i ddysgu mwy am y dref.
Y Neuadd

Adnewyddwyd y Neuadd yn ddiweddar, ac mae yma groeso cynnes i bawb.
Mae'r sinema ar agor ar ddydd Gwener olaf pob mis.

Cyfraddau anfasnachol:

I logi'r neuadd rydym yn codi £12 yr awr
Mae'r neuadd y gallu dal 120 o bobl
I logi'r ystafell gyfarfod rydym yn codi £9 yr awr
Mae'r ystafell yn dal 20 o bobl

Cyfraddau masnachol ar gais

Rhif Elusen Gofrestredig: 523898


Nodweddion

  • Llwyfan, ystafell wisgo'r llwyfan, lifft i bobl anabl i'r llwyfan.
  • Cegin ar gyfer lluniaeth ysgafn, ond nid ar gyfer coginio.
  • Gliniadur a chysylltiad fideo.
  • Lifft i'r llawr cyntaf.

Cyswllt

Terry Leyman   Tel:01550 720258

Cyfarwyddiadau

Situated in the town on the corner of High Street (A40) and Bridge Street.


Cyfleusterau

  • 3 Steps3 Steps
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Ramp (up)Ramp (up)
  • Induction LoopInduction Loop