Cymdeithas Les Carwe a'r Cylch, Carwe

Cymdeithas Les Carwe a'r Cylch, Carwe

Pentref bach yw Carwe gyda phoblogaeth o tua 600.

Rhagwelir y bydd y boblogaeth yn dyblu dros y degawd nesaf gyda’r datblygiad tai ar dir hen ffermydd Dyffryn Aur a Maesgwilym

Mae Carwe yn enwog am y nifer o lofeydd oedd yn yr ardal dros y canrifoedd, ac yna yn ddiweddarach gyda sawl safle glo brig yno. Ers gorffen cloddio am lo yng nghanol y 1990au mae’r pentref wedi ei weddnewid gyda datblygiadau newydd cyffrous yn dod i’r pentref - Cwrs Golff Glyn Abbey, Cwrs Rasio Ceffylau Ffoslas, ail godi neuadd y pentref a gwelliannau niferus i barc y pentref

Yn 1766 codwyd Camlas Kymer gan Islamabad Kingdom Brunel ar ochor rheilffordd y Gwendraeth ym Mhontnewydd.

Bu’r rheilffordd yn ddolen gyswllt i’r trigolion lleol hyd at 1953 pan gaewyd y gwasanaeth i’r cyhoedd. Serch hynny cludwyd glo o’r wahanol lofeydd yng Nghwm Gwendraeth lawr i’r olchfa yng Nghoed Bach. Daeth hynny i ben yng nghanol y 1990au. Yn dilyn hynny darparwyd Llwybr Treftadaeth o Bont-iets I Bontnewydd ar ochor y rheilffordd a death y llwybr hwn yn ddolen gyswllt rhwng nifer  o lwybrau cyhoeddus sydd yn croesi'r cwrs golff

Datblygwyd y parc chwarae cyntaf o dan Gymdeithas Les y Glowyr yn y Deyrnas Unedig yng Ngharwe, a chyda cymorth grantiau lleol ac Ewropeaidd diweddar llwyddwyd i greu nifer o ddeunydd chwarae newydd i’r plant, llefydd eistedd, safle aml ddefnydd gemau a chanolfan Sonig i’r Ieuenctid. Yn ogystal â hynny mae maes peldroed a chriced yma a chlwb at ddefnydd y pentrefwyr 

Pentref bach yw Carwe gyda phoblogaeth o tua 600.

Rhagwelir y bydd y boblogaeth yn dyblu dros y degawd nesaf gyda’r datblygiad tai ar dir hen ffermydd Dyffryn Aur a Maesgwilym

Mae Carwe yn enwog am y nifer o lofeydd oedd yn yr ardal dros y canrifoedd, ac yna yn ddiweddarach gyda sawl safle glo brig yno. Ers gorffen cloddio am lo yng nghanol y 1990au mae’r pentref wedi ei weddnewid gyda datblygiadau newydd cyffrous yn dod i’r pentref - Cwrs Golff Glyn Abbey, Cwrs Rasio Ceffylau Ffoslas, ail godi neuadd y pentref a gwelliannau niferus i barc y pentref

Yn 1766 codwyd Camlas Kymer gan Islamabad Kingdom Brunel ar ochor rheilffordd y Gwendraeth ym Mhontnewydd.

Bu’r rheilffordd yn ddolen gyswllt i’r trigolion lleol hyd at 1953 pan gaewyd y gwasanaeth i’r cyhoedd. Serch hynny cludwyd glo o’r wahanol lofeydd yng Nghwm Gwendraeth lawr i’r olchfa yng Nghoed Bach. Daeth hynny i ben yng nghanol y 1990au. Yn dilyn hynny darparwyd Llwybr Treftadaeth o Bont-iets I Bontnewydd ar ochor y rheilffordd a death y llwybr hwn yn ddolen gyswllt rhwng nifer  o lwybrau cyhoeddus sydd yn croesi'r cwrs golff

Datblygwyd y parc chwarae cyntaf o dan Gymdeithas Les y Glowyr yn y Deyrnas Unedig yng Ngharwe, a chyda cymorth grantiau lleol ac Ewropeaidd diweddar llwyddwyd i greu nifer o ddeunydd chwarae newydd i’r plant, llefydd eistedd, safle aml ddefnydd gemau a chanolfan Sonig i’r Ieuenctid. Yn ogystal â hynny mae maes peldroed a chriced yma a chlwb at ddefnydd y pentrefwyr
Y Neuadd

Mae’r neuadd yn adeilad ar ben ei hunan a leolir yng nghanol y pentref.

Codwyd y neuadd gyntaf tua 1970 ac adnewyddwyd yr adeilad yn llwyr yn y flwyddyn 2000 / 2001

Mae’r adeilad yn medru eistedd 200 o bobol gyda seddau a byrddau  modern cyffyrddus.

Gellir parcio ceir tu fas y neuadd ei hunan a hefyd ym maes parcio Clwb Cymdeithasol y pentref a leolir gerllaw'r neuadd

Rhif cofrestredig elusennol y neuadd yw :-  524016

Gellir hurio'r neuadd am £10-00 yr awr.

Gellir hurio'r lle chwarae aml bwrpas yn y parc gerllaw am £10-00 y sesiwn

Cindy Hunt 
Carway Hall
Carway
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4HE
07866671648


Nodweddion

 • Neuadd sy’n eistedd 200
 • Llwyfan Mawr
 • Projector a Sgrin Fawr
 • Cegin Fodern
 • Offer Tch a Gwy
 • Ystafell gyfarfodydd
 • Swyddfa
 • Gwres Canolog Olew
 • Toiledau
 • Toiledau i’r anabl

Cyswllt

Cindy Hunt - 07866671648   Tel:Oriel
Cyfarwyddiadau

From Llanelli travel on the B4308 to Trimsaran. Turn right on the mini roundabout and take the B4317 to reach Carway 11/2 miles further on from Trimsaran. Carway hall is situated in the middle of the village on the left hand side
From Carmarthen take the A484 and on reaching Cwmffrwd take the B4309 to Pontyates and turn right immediately on crossing the railway at Pontyates. Proceed to Carway for some 11/2 miles


Cyfleusterau

 • ParkingParking
 • 30 Disabled Spaces30 Disabled Spaces
 • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
 • WCWC
 • Accessible WCAccessible WC
 • Level EntranceLevel Entrance
 • Induction LoopInduction Loop