Hendy-Gwyn, Whitland

Hendy-Gwyn, Whitland

Mae Hendy-gwyn yn dref fechan tua 15 milltir o Gaerfyrddin. Ffiniau'r dref yw'r afon Taf, a Sir Benfro. Gellir pysgota ar yr afon Taf gyda thrwydded sydd ar gael yn lleol.

Mae Hendy-gwyn yn ffodus fod ganddi orsaf reilffordd yn y dref, gyda chysylltiadau uniongyrchol i Lundain, ac i'r gogledd, yn ogystal â gwasanaethau lleol. Yn Hendy-gwyn mae yna 2 ysgol ffyniannus, Swyddfa'r Post, banc, siopau, busnesau, 3 tafarn, caffi, a bwyty ychydig tu allan i'r dref.

Hefyd yn Hendy-gwyn mae canolfan ddehongli enwog Hywel Dda, ac ychydig y tu allan i'r dref mae Abaty Hendy-gwyn, y gellir ei weld drwy ddefnyddio nifer o lwybrau troed o amgylch Hendy-gwyn, yn enwedig llwybr enwog y Landsger.
Y Neuadd

Adeiladwyd y Neuadd ym 1904. Ar un adeg prydelswyd y llawr isaf i gymdeithas gydweithredol ac yna i gigydd, ac yna ym 1950 daeth y llawr uchaf yn sinema, y Coloseum, a gweddill yr adeilad yn glwb staff a chymdeithasol. Ym 1973 trosglwyddwyd y Neuadd i ddwylo pobl Hendy-gwyn, ac yna ym 1992 cafodd ei hymestyn a'i hadnewyddu'n helaeth, gan arwain at y Neuadd sydd i'w gweld heddiw.

Mae'r neuadd yn ddelfrydol ar gyfer Derbyniadau, Partïon, Cinio, Cynadleddau ac Arddangosfeydd.

Maes parcio am ddim yn y cefn gyda tua 80 o lefydd parcio.

Costau Llogi

 • Neuadd a chegin, gan gynnwys cyfleusterau gwneud te a choffi: £12.50 yr awr.
 • Y lolfa lawr stâr a'r gegin: £10 yr awr.
 • Parlwr y Maer: £10.00 yr awr.
 • Neuadd, ynghyd â defnydd llawn o'r gegin / cyfleusterau arlwyo: £90.00 ac £20.00 o flaendal.

Nifer o Bobl

 • Seddi cyngerdd: 200
 • Seddi wrth fyrddau: 150


Rhif Cofrestredig y Comisiwn Elusennau 504650
Neuadd y Dref Hendy-gwyn, Stryd y Brenin Edward, Hendy-gwyn, SA34 0AA


Nodweddion

 • Neuadd fawr i fyny'r grisiau, gyda chegin o faint da ac amrywiaeth dda o gyfleusterau, gyda 2 wrn ac amrywiaeth ragorol o offer arlwyo proffesiynol, ac wrth gwrs ystod lawn o lestri, cyllyll a ffyrc a gwydrau ar gyfer 150, yn ogystal â byrddau a chadeiriau i eistedd 200.
 • Mae gan y neuadd lwyfan y gellir ei symud a system sain, ac mae'n cael ei chynhesu'n llwyr gan wresogyddion nwy.
 • Ystafell gynhadledd fach hefyd ar gael, wedi ei gwresogi gan wresogyddion darfudol a rheiddiadur.

Cyswllt

Helen Ryan   Tel:07854080554  Email: helenmryan87@gmail.com

Beth Sy' 'Mlaen YnHendy-Gwyn, Whitland

 

 Oriel
Cyfarwyddiadau

From the A40, take the Whitland turn off at the Llanboidy Road roundabout overlooked by The Roadhouse Restaurant. Proceed down Spring Gardens to the bottom of the hill, just before the belisha crossing, turn left into Saint John Street, then next right into King Edward Street, and the main entrance to Whitland Town Hall will be on your left.

From the train station, walk up Saint John Street, until you come to King Edward Street on the left, turn into King Edward Street, and the main entrance to Whitland Town hall will be on your left. The disabled and side entrance is accessed  from the car park.


Cyfleusterau

 • ParkingParking
 • Wheelchair Access to rearWheelchair Access to rear
 • WCWC
 • Accessible WCAccessible WC
 • Level EntranceLevel Entrance
 • Ramp (up)Ramp (up)
 • Internal LiftInternal Lift