Wesleiadd - Canolfan Gymunedol Wesleiadd, Llanelli

Mae Llanelli'n dref arfordirol ble mae'r iaith Gymraeg yn dal i gael ei siarad yn eang, ac mae ganddi gysylltiad hir â'r diwydiannau tunplat, dur a glo.

Mae'r dref wedi cael ei thrawsnewid yn ystod y deng mlynedd ar hugain diwethaf, ac mae wedi gweld cau bron i bob un o'r hen ddiwydiannau trwm, adfer safleoedd diffaith, a chreu llawer o atyniadau twristaidd ac amgylcheddol.
Y Neuadd

Costau Llogi

Cysylltwch â'r Cyngor Tref i gael manylion.

Y Neuadd Wesleaidd,
Stryd Campbell,
Llanelli
SA15 2BW


Nodweddion

Parcio ar y stryd


Cyswllt

Llanelli Town Council / Cyngor Tref Llanelli 01554 774352   Tel:

Cyfarwyddiadau

The centre is in Morfa, off the B4304. Take Dafen Row, then left into Embankment Street, right into New Street and left into Campbell Street.


Cyfleusterau

  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC