Pontargothi - Neuadd Goffa, Pontargothi

Pontargothi - Neuadd Goffa, Pontargothi

Mae Pontargothi yn gorwedd y naill ochr i heol yr A40, o Gaerfyrddin i Landeilo - tua 5 milltir i'r dwyrain o Gaerfyrddin. Mae'n enwog am yr Afon Cothi hardd, sy'n rhedeg drwy'r pentref; Eglwys ogoneddus y Drindod, sy'n sefyll ar lan yr Afon Cothi, a Sioe flynyddol Pontargothi. Mae Maes y Sioe ei hun hefyd yn lleoliad poblogaidd ar gyfer digwyddiadau marchogaeth a ralïau carafanau.
Y Neuadd

Adeiladwyd y Neuadd fel cofeb i ddeg o ddynion ifanc o'r ardal a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac fe'i hadnewyddwyd yn llawn a'i hymestyn yn 2006. Gall gynnwys hyd at 150 o bobl ar eu heistedd neu 100 o amgylch y byrddau.

Ers ei hadnewyddu, mae wedi profi'n boblogaidd fel lleoliad ar gyfer gweithdai a seminarau, a nifer o weithgareddau lleol. Y rhif elusen gofrestredig yw 524,026. Cost hurio'r Neuadd yw o £30 y sesiwn, i'w thrafod. Mae yna le i 40 o gerbydau.

Neuadd Goffa Pontargothi,                                   Pontargothi,                                                                                                 Caerfyrddin,                                                                                                        SA32 7LZ

Rhif Elusen Gofrestredig 524026


Nodweddion

 • llwyfan symudol 4 x 5 metr y gellir ei threfnu mewn haenau
 • Amrywiaeth lawn o offer cegin gyda llestri a chytleri ar gyfer 150
 • System glyweledol gyda sgrin 3m x 2.5m yn y brif neuadd
 • Gwres canolog olew
 • Seddi wedi'u clustogi ar gyfer 150
 • Cymorth gofalwr ar gael.

Cyswllt

Norma Lord   Tel:01267 290429

Cyfarwyddiadau

Head east out of Carmarthen on the A40 towards Nantgaredig. Go through Nantgaredig and head towards Pontargothi. The hall is on your right shortly before the bridge.


Cyfleusterau

 • ParkingParking
 • 3 Steps3 Steps
 • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
 • Accessible WCAccessible WC
 • Level EntranceLevel Entrance
 • Level Entrance (High Threshold)Level Entrance (High Threshold)
 • Ramp (up)Ramp (up)
 • Induction LoopInduction Loop