Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin

Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin

Mae Caerfyrddin yn gymuned ac yn y dref yn Sir Gaerfyrddin, Cymru. Mae wedi ei lleoli ar lannau'r Afon Tywi a dywedir mai dyma'r dref hynaf yng Nghymru.

Yng Nghaerfyrddin mae yna nifer o atyniadau treftadaeth sydd wedi goroesi, gan gynnwys amffitheatr Rufeinig a'r castell canoloesol. Mae Rheilffordd Gwili, rhan o'r hen reilffordd i Aberystwyth, wedi ail-agor fel rheilffordd dreftadaeth i dwristiaid.

Mae cyfran fawr o siaradwyr Cymraeg yng Nghaerfyrddin, dyma leoliad pencadlys Heddlu Dyfed-Powys, ac mae hefyd yn gartref i Goleg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin yn ogystal ag Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru.
Y Neuadd

Dyma hen Dŷ Eglwys San Pedr. Mae'r costau hurio yn dibynnu ar yr amserau a'r cyfleusterau gofynnol a.y.b. Mae'n gallu dal uchafswm o 418 o bobl, pan fydd y neuadd lawn wedi ei gosod ar ffurf theatr, gan gynnwys y defnydd o’r oriel


Nodweddion

Llwyfan, cegin, oriel, desg docynnau, ystafelloedd newid, ardal bar, Teledu/DVD, byrddau, meicroffonau, offer sain a goleuadau, sgrin taflunydd, gwres a socet cyswllt rhyngrwyd


Cyswllt

01267 235199   Tel:Oriel
Cyfarwyddiadau

The hall is situated in Carmarthen Town centre just off the end of King St. in Nott Sqaure in between Subway and the Britannia Bank.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 8 Steps8 Steps
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • Wheelchair Access to front (by prior arr.)Wheelchair Access to front (by prior arr.)
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance
  • Ramp (up)Ramp (up)
  • Internal LiftInternal Lift
  • Induction LoopInduction Loop