Rhydaman - Neuadd y Pensiynwyr, Rhydaman

Ar anterth y pyllau glo, roedd Rhydaman yn ganolfan siopa ffyniannus.
Ym 1995, caewyd Stryd y Cei i geir ac ar un pen saif cofgolofn gydag enwau'r holl byllau lleol a'r logos sy'n ymwneud â mwyngloddio wedi eu cerfio arni. Mae yna farchnad awyr agored wythnosol yn yr ardal hon hefyd.

Yn ffodus, mae archfarchnadoedd Co-op, Iceland, Tesco a Lidl wedi eu lleoli o fewn y dref ei hun ac nid ydynt yn ddatblygiadau tu allan i'r dref. Mae yna gynlluniau parhaus i adfywio'r dref.
Y Neuadd

Adeiladwyd y neuadd yn y 1960au gydag arian a gasglwyd gan bensiynwyr Rhydaman, ar safle sy'n cael ei brydlesu oddi wrth Gyngor Sir Gâr.
Mae yna le i 150 o bobl eistedd yn gyffyrddus pan gaiff ei defnyddio ar gyfer adloniant, darlithoedd ac ati, ond tua 100 os ydynt yn eistedd o amgylch byrddau.
Mae'r costau llogi yn hyblyg ac yn cael eu codi fesul sesiwn yn hytrach na fesul awr, gyda chonsesiynau i sefydliadau elusennol.

70 mannau parcio

Neuadd y Pensiynwyr Rhydaman, Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3EN


Nodweddion

Ar hyn o bryd, mae'r neuadd yn cael cegin newydd gyda'r holl gyfleusterau diweddaraf.
Mae yna system sain a dolen sain.
Mae boeler nwy yn cynhesu'r gwres canolog ac mae yna wresogyddion trydan uwchben hefyd
Mae yna lwyfan o faint rhesymol hefyd.


Cyswllt

   Tel:

Cyfarwyddiadau

Ammanford has two sets of traffic lights.
Approaching Ammanford from the M4 motor way - turn right at the first traffic lights, left at the first roundabout, the hall is just to the right of the second roundabout.
Approaching from Glanamman - straight through the first traffic lights, left at the second traffic lights, left at the first roundabout - the hall is just on the right of the second roundabout.
Approaching from Llandeilo - right at the first traffic lights, left at the second traffic lights, left at the first roundabout - the hall is just on the right of the second roundabout.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 70 Disabled Spaces70 Disabled Spaces
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance
  • Induction LoopInduction Loop