Tymbl - Neuadd Y Tymbl, Tymbl

Tymbl - Neuadd Y Tymbl, Tymbl

Mae'r Tymbl yn bentref cymharol fawr ac yn fynediad prydferth i Gwm Gwendraeth. Fe'i lleolir i’r de o Gross Hands ac mae'n agos i dref Caerfyrddin a Llanelli yn Sir Gaerfyrddin.

Datblygwyd pentref y Tymbl yn y 19eg ganrif i ddarparu cartrefi ar gyfer y glowyr a gyflogwyd yn y glofeydd cyfagos - Dynant a’r Mynydd Mawr. Mae'r Tymbl yn gartref i Glwb Rygbi enwog, ac fe enillodd eu tîm cyntaf Gwpan Gorllewin Cymru bum tro, gan fagu'r Chwaraewr Rhyngwladol Archie Skym. Un o drigolion enwocaf pentref y Tymbl oedd y chwaraewr snwcer Gary Owen a ddaeth yn Bencampwr Amatur ym 1963 a 1966.
Y Neuadd

Rheolir Neuadd y Tymbl gan Gyngor Cymuned ac fe'i lleolir yn ganolog ar y Brif Ffordd sy’n rhedeg trwy’r Tymbl. Adeilad amlbwrpas yw Neuadd y Tymbl sy’n cynnig nifer o gyfleusterau er mwyn cynnal nosweithiau amrywiol, o briodasau, partïon, cyngherddau, cyfarfodydd, gwersi dawnsio, ymarferion corff a llawer mwy.

Os ydych am ragor o wybodaeth neu'r rhestr brisiau ddiweddaraf, neu os ydych yn dymuno gwneud ymholiadau ynghylch llogi’r neuadd, cysylltwch â Mandy Owen ar: 01269 841213 neu ar: 07805340188 i drafod ymhellach.

www.ccllannon.org.uk

Neuadd Y Tymbl, Heol Y Neuadd, Tymbl, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR


Nodweddion

Mae'r Neuadd yn cynnig dewis Eang o Ystafelloedd, Llwyfan a Goleuadau Llwyfan, System Sain, Meicrffon cludadwy a System i annerch y cyhoedd, Sgrin a Thaflunydd, Mynediad Band Eang, Cyfleustra Arlwyo, Bar (Trwydded Llawn 7 diwrnod o'r wythnos), Toiledau i’r anabl a system dolen sain, Maes Parcio

Mae'r Neuadd yn darparu ystod eang o gyfleusterau i sicrhau bod eich digwyddiad yn y Neuadd yn bleserus. Os oes gennych unrhyw anghenion eraill, fe fyddwn yn fwy na pharod i’ch helpu a’u trafod nhw gyda chi.


Cyswllt

Mandy Owen   Tel:01269 841213 / 07805340188Oriel
Cyfarwyddiadau

Tumble Village is located 2 miles from the A48 Dual carriage way at Cross hands and involves a 4 minute drive south along the Bryngwili Road leading from Cross Hands. The county town of Carmarthen is about 12 miles from Tumble and 9 miles from Llanelli (following the Llandeilo Road out from Llanelli Town Centre).Tumble is also the gateway to the Gwendraeth Valley and is located between the vilages of Cross Hands, Pontyberem, Llannon and Cwm Mawr. The Memorial Hall is located centrally on the Main street/thoroughfare in Tumble.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 40 Disabled Spaces40 Disabled Spaces
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • Wheelchair Access to front (by prior arr.)Wheelchair Access to front (by prior arr.)
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance
  • Induction LoopInduction Loop