Alltwalis Community Centre Yr Hen Ysgol, Alltwalis

Alltwalis Community Centre Yr Hen Ysgol, Alltwalis

Mae Alltwalis 8 milltir i'r gogledd o gaerfyrddin, wrth ymyl gorllewinol i Fforest Brechfa
Y mae'r pentref o fewn cyrraedd ar hyd yr heol A485 gyda gwasanaeth bws o Gaerfyrddin i Llambed bob awr.
Y Neuadd

Fe codwyd Yr Hen Ysgol yn 1881 ac yr oedd yn ysgol gynradd y gymuned tan 2003. Fe wnaeth Cymdeithas Cymuned Alltwalis (Cofrestru Elusen 507270) prynu yr adeiladu a rhan fwyaf o gae chwarae oddiwrth Cyngor Sir Gaerfyrddin ar gyfer canolfan y gymuned a cyfleustra hamdden.

Y mae'r prif adeilad yn gelli eistedd 40 o amgylch y byrddau yn cysurus.

Pris Hurio:
Dyddiol £50.00
Hanner Diwrnod £25.00
Bob Awr £10.00
Digwyddiad Cronfa Codi £15.00
Canolfan Y Cymuned Alltwalis, Yr Hen Ysgol, Alltwalis, Caerfyrddin


Nodweddion

Prif waith adnewyddu ar brif adeilad wedi ei gyflawni yn 2009.
Mae toiledau i'r dunyion, menywod ac anabl.
Cegin newydd gyda ffwrn, rhewgell a cynhesu dwr.
Yr adeilad a drw twym yn cael ei gynhesu gyda system gwres canolog.
Mae'r brif ystafell cyfarfod gyda seddau cyffyrddus a byrddau mawr sydd yn plygu.
Mae'r dosbarth gwaelod gyda gwres storio. Y mae yn llaer mwy ond sylfaenol, yr ydym yn edyrch ymlaen yn y dyfodol ei adnewyddu.


Cyswllt

Petra Wood 01559 384118 - Alison Pritchard 01559 384318   Tel:Oriel
Cyfarwyddiadau

Follow the A485 from Carmarthen towards Lampeter. The Community Centre is located in the Centre of the village, opposite the Mason's Arms. Entry into the yard is through the double gate in the stone wall.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 20 Disabled Spaces20 Disabled Spaces
  • 1 Step1 Step
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance