Neuadd Goffa Gyhoeddus Llandybie, Llandybie

Neuadd Goffa Gyhoeddus Llandybie, LlandybieNeuadd Goffa Gyhoeddus Llandybie, Llandybie

Mae Llandybie yn gymuned ac yn bentref mawr ddwy filltir i'r gogledd o Rydaman yng Nghaerfyrddinshie. Cynhaliodd Llandybie yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1944. Mae'n elwa o orsaf reilffordd ar linell Cymru.
Y Neuadd

Mae Neuadd Goffa Gyhoeddus Llandybie yn ganolfan, hyfforddiant a chanolfan gynadledda o'r radd flaenaf. Wedi'i leoli ychydig 10 munud o gyffordd 49 yr M4, mae'r ganolfan yn darparu mynediad hawdd i bob rhan o Gymru. Mae'r ganolfan adnoddau hon yn darparu awyrgylch broffesiynol eto ymlaciol ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a hyfforddiant. Mae cyfleusterau TG ar y safle, gan gynnwys llogi laptop a mynediad i'r Rhyngrwyd. Gallwn gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a chynnig amrywiaeth o ystafelloedd gyda chynhwysedd yn amrywio o 5 i 400 o bobl. Gallwn hefyd gynnig lluniaeth mewn unrhyw ystafell wedi'i llogi. Mae maes parcio mawr ar y safle gyda lle i dros 60 o gerbydau.

 

Llandybie Public Memorial Hall
Woodfield Road,
Llandybie,
Carmarthenshire,
SA18 3UR

Ffon: 01269 851110


Nodweddion

Wifi am ddim

Cyfleusterau TG gan gynnwys Byrddau Gwyn Rhyngweithiol

Llogi Laptop

System PA

Llogi llestri

Gwasanaeth arlwyo

Gwresogi dan y llawr

WC Anabl

Mynediad i Gadair Olwyn

Ystafell Lles, gan gynnwys cyfleusterau Cegin

Parth Ieuenctid gan gynnwys cyfleusterau Cegin


Cyswllt

   Tel:01269 851110  Email: admin@llandybiehall.co.ukOriel
Cyfarwyddiadau

At the junction 49(m4) take exit onto the A483 (3rd exit from M4) Follow for approx 5 miles. At Tiry Dail continue forward at the traffic signals. At the cross, turn left at the traffic signals. Follow for approx 2 miles, Then turn onto Woodfield Road.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 60 Disabled Spaces60 Disabled Spaces
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • Wheelchair Access to front (by prior arr.)Wheelchair Access to front (by prior arr.)
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance
  • Ramp (up)Ramp (up)
  • Induction LoopInduction Loop