Abergorlech - Neuadd yr Eglwys, Abergorlech

Abergorlech - Neuadd yr Eglwys, Abergorlech

Mae'r pentref, sydd â 35 o dai, ar lan yr afon Cothi, ac mae ardal ffermio a choedwigaeth o'i amgylch. Yma, mae yna Gapel annibynnol ac Eglwys Dewi Sant, a hefyd tafarn y Llew Du. Yn y 1960au, enillodd Y Pentref Taclusaf yng Nghaerfyrddin, ac yn y flwyddyn ganlynol yng Nghymru. Caewyd yr ysgol ym 1985, a'r siop a'r Swyddfa Bost naw mlynedd yn ôl.
Y Neuadd

Adeiladwyd y neuadd ym 1931 ac fe gostiodd £400. Mae wedi cael ei defnyddio gan y gymuned, Merched y Wawr a'r Cyngor Cymuned ac ar gyfer chwaraeon, Pwyllgor y Dinesydd Hŷn, eisteddfodau, dramâu, cyngherddau, partïon a bwyd yn ystod angladdau. Gellir rhentu'r neuadd am gost o £10 yr awr. Mae'r neuadd yn cynnig lle i 120 ar eu heistedd.

Neuadd Eglwys Abergorlech, Abergorlech, Sir Gaerfyrddin, SA32 7SN


Nodweddion

Mae yna lwyfan, cegin tu cefn, ac ystafell storio. Olew sy'n gwresogi'r neuadd.


Cyswllt

Tracey Moyes   Tel:01558 685062Oriel
Cyfarwyddiadau

From Carmarthen head out of the town on the A40 towards Nantgaredig. Just before you get to Nantgaredig Village turn left onto the B4310. Carry on along this road until you get to Abergorlech.

From Llandeilo head north out of the town on the A483, go over the roundabout and turn left onto the B4302. Carry on along this road until you get to a fork in the road. Take the left fork and join the B4337. Carry on along this road and you will get to a sharp bend. After this bend you will reach another fork in the road. Once again take the left one. You will have now joined the B4310. Carry on along this road until you get to Abergorlech.


Cyfleusterau

  • 1 Step1 Step
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front