The Mount Centre, Carmarthen

The Mount Centre, Carmarthen

Currently, Carmarthen is the location of Dyfed-Powys Police headquarters, the Carmarthen campus of the University of Wales, Trinity Saint David and Glangwili General Hospital.
Y Neuadd

CAVS, Y Mwnt, 18 Heol y Frenhines, CAERFYRDDIN SA31 1JT,

Gall Canolfan Y Mwnt gynnig y cyfleusterau canlynol:

 • tair ystafell gyfarfod
 • ystafell hyfforddiant

 

PRISIAU LLOGI YSTAFELLOEDD YN Y MWNT

  MASNACHOL / SECTOR CYHOEDDUS DDIM YN AELOD O CAVS AELOD O CAVS
PRIS YR AWR(Uchafswm o 2 awr) £15 £11 £9
HANNER DIWRNOD £54 £42 £31
DIWRNOD LLAWN £100 £73 £55

Gallwch holi a yw ystafelloedd ar gael i’w llogi gyda’r nos a thros y Sul, cysylltwch â’r swyddfa.

 

http://www.cavs.org.uk/mount-centre/?lang=cy


Nodweddion

Mae pob ystafell yn hygyrch i gadeiriau olwyn:

 • Mynedfa wastad i’r fynedfa flaen ar Stryd y Frenhines
 • Drysau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn
 • Lifft i bob llawr
 • Tai bach i bobl anabl

Cyswllt

Sandra Williams, Sian Johnson, Louise Morgan   Tel:01267 245 555  Email: admin@cavs.org.uk

Cyfarwyddiadau

A detailed map of directions and parking are found on the CAVS website – http://www.cavs.org.uk/location-map/


Cyfleusterau

 • ParkingParking
 • 127 Disabled Spaces127 Disabled Spaces
 • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
 • WCWC
 • Accessible WCAccessible WC
 • Level EntranceLevel Entrance
 • Induction LoopInduction Loop