Llandeilo - Neuadd Ddinesig Llandeilo, Llandeilo

Llandeilo - Neuadd Ddinesig Llandeilo, Llandeilo

Llandeilo oedd prifddinas Cymru yn yr Oesoedd Canol, ac mae wedi'i hamgylchynu â phrydferthwch Dyffryn Tywi. Gyda'i siopau bwtîc chwaethus, teithiau cerdded hardd a chestyll hanesyddol, mae wedi dod yn drysor yng nghoron Sir Gaerfyrddin.
Y Neuadd

Heol Cilgant, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6HN

Adeiladwyd y Neuadd Ddinesig cyn 1900 fel Arfdy a Neuadd y Dril, ac mae wedi gweld llawer o newidiadau. Mae ar fin cael gweddnewidiad sylweddol i lawer o'i chyfleusterau, gan gynnwys toiledau i'r anabl a system sain a goleuadau newydd.

Mae'r brif neuadd yn dal 200 ar eu heistedd, ac mae'r oriel fach i fyny'r grisiau yn dal 24.

Mae maes parcio cyhoeddus ger y neuadd.

Mae yna fynediad i'r Neuadd i gadeiriau olwyn, trwy drefniant ymlaen llaw, a bydd yna doiled hygyrch o fis Chwefror 2010.


Nodweddion

Mae gan y neuadd lwyfan da gydag ystafelloedd gwisgo cyfagos ac, o 2010, fe fydd ganddi system sain newydd, chwaraewr CD a goleuadau. Bydd cyfrifiadur â band eang ar gael hefyd. Bydd y Neuadd hefyd â thaflunydd a sgrin ddisgyn-i-lawr. Mae yna wres yn y neuadd a'r gegin, ac mae yna gyfleusterau arlwyo da iawn yn y gegin, gyda bain-marie chwe adran, popty mawr, microdon ac oergell arlwyo.

Mae gan yr Oriel ei chyfleusterau gwneud te ei hun, a'i thoiledau ei hun, ac felly mae'n lle delfrydol i gyfarfodydd ac arddangosfeydd bach.


Cyswllt

Raymond Ibbotson   Tel:01558 822001  Email: raymondibbotson@gmail.comOriel
Cyfarwyddiadau

Approaching Llandeilo from the bridge end proceed through the town to the C.K.'s cross roads and turn right – the hall is about 200 yards down on the left hand side.

From the A40 roundabout end, proceed through the town to the C.K's crossroads and turn left, the hall is 200 yards down on the left.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Level EntranceLevel Entrance