Myddfai, Llanymddyfri, Neuadd Gymuned a Chanolfan Ymwelwyr Myddfai

Myddfai, Llanymddyfri, Neuadd Gymuned a Chanolfan Ymwelwyr Myddfai

Myddfai - hafan dawel, heddychlon, wedi’I chwmpasu gan harddwch naturiol eithriadol Bannau Brycheiniog.

Mae Myddfai yn adnabyddus am hanes a threftadaeth “Meddygon Myddfai” oedd yn llinach o lysieuwyr ac ymarferwyr meddygol yn mynd yn ol I’r canoloesoedd.

Gallwych ymweld a’n siop ar-lein, cael mwy o wybodaeth am Fyddfsi, yn http://www.myddfai.org/
Y Neuadd

Agorwyd Neuadd Gymuned a Chanolfan Ymwelwyr Myddfai yn swyddogol gan Eu Huchelderau Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw ar 30ain Mehefin 2011.

AMSERAU AGOR EIN CAFFI A’N SIOP

  • Mawrth i Hydref: Siop – 10:30am i 5pm, bob dydd ac eithrio dydd Llun; Caffi – 11am i 5pm, bob dydd ac eithrio dydd Llun
  • Tachwedd i Chwefror: 11am i 4pm, dydd Mercher i ddydd Sul

Ar agor ar bob Gŵyl Banc ac eithrio adeg Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Cyfeiriad y Neuadd: Neuadd Gymuned a Chanolfan Ymwelwyr, Myddfai, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin, SA20 0JD


Nodweddion

Cynlluniwyd y neuadd fawr hon i’w defnyddio gan y gymuned yn ogystal â bod yn lleoliad perffaith ar gyfer cynadleddau,seminarau a brecwastau priodas, lle y gellir trefnu arlwyo.Gellir ei llogi gan glybiau, cymdeithasau ac elusennau ar gyfer digwyddiadau a rhaglenni rheolaidd. Mae’r cyfleusterau yn cynnwys yr offer goleuo a sain diweddaraf, WiFi, cyfleusterau taflunio, llenni tywyll a llwyfan symudol, sy’n ei wneud yn ddelfrydol fel lleoliad ar gyfer perfformiadau o safon uchel. Ar gael saith diwrnod yr wythnos.


Cyswllt

Lesley Griffith   Tel:01550 720449 or 07879 119223  Email: les@myddfai.orgOriel
Cyfarwyddiadau

From Llandeilo direction: leave the A40 at Llangadog, follow the road to the left at the Llangadog shop, then take the first right, signposted Myddfai. Follow this road for approx 5 miles. As you come down into the village of Myddfai the Myddfai Community Hall & Visitor Centre is on the right.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance
  • Induction LoopInduction Loop