Pont-Tyweli, Llandysul, Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau Pwerdy

Pont-Tyweli, Llandysul, Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau Pwerdy

Mae pentre bychan Pont-Tyweli wedi ei leoli ychydig dros afon Teifi o Landysul. Daw’r enw o’r afon Tyweli sy’n llednant i’r Teifi. Pont-Tyweli oedd cartre‘r orsaf drenau a’r mart. Yma hefyd y lleolir y clwb Ceufad. Bu ym Mhont-Tyweli dair melin o leia a ddefnyddiau ddwr yr afonau Teifi a Tyweli i gynhyrchu trydan.
Y Neuadd

Adeiladwyd y Pwerdy rhwng 1921-1929. Roedd tri tyrbin yn defnyddio’r Afon Teifi i greu trydan ar gyfer Pont-Tyweli a Llandysul. O 1948 tan yr 1980au ni fu’r Pwerdy yn cael ei ddefnyddio nes bod grwp o bobl o’r un meddwl o gymunedau Llandysul a Phont Tweli yn dechrau defnyddio’r Pwerdy fel Canolfan Gymunedol a Chanolfan y Celfyddydau.

Cofrestwyd yng Nghymru: Rhif y Cwmni : 6022574
Rhif Elusen : 1135498

www.pwerdypowerhouse.co.uk


Nodweddion

Ystafell Teifi: Lle ar gyfer 40 am sgwrs neu ffilm, neu ar gyfer gweithdai i fyny at 10-15.       
Ystafell Cerdin: Ardal y dderbynfa yw hon sydd yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol bach - gellir eistedd i fyny at 12. Mae gyda ni beiriant llungopio a desg i'w llogi. Cegin fach gyda oergell, microdon, te a choffi, llestri.
Balconi: Ardal agored sydd o dan do, gyda lle i 10. Awyrgylch caffi yn edrych dros afon Teifi.
Ystafell Tyweli: ystafell ar gyfer cyfarfod neu ddarlith lle gellir eistedd 20.
Gyda WiFi drwy'r adeilad gellir defnyddio cyfrifiadur personol.


Cyswllt

�Penelope Clark   Tel:01559 384849Oriel
Cyfarwyddiadau

From Carmarthen:

Join the A485 heading for Lampeter.
After Alltwalis, passed the petrol garage on the turn left signposted for Pencader B4459.
Drive through Pencader, after a mile turn left (Llandysul B4336).
Follow this road, turn left at the giveway.
Follow the road until you see the large sign for Llandysul. Turn right into Pont-Tyweli. Follow the road downhill past Valley Services garage on the left.
Turn left at the junction. The Powerhouse is on the right hand side.

From the North
Follow the A486 for Llandysul. Gomer Press will be on your right. Take the second exit off the large roundabout and travel down the by-pass.
At the bottom of the hill, take the 1st exit off the roundabout, then take the next left in to Pont-Tyweli.
Follow the road, past the Half Moon Inn and the Powerhouse is on your left.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 2 Disabled Spaces2 Disabled Spaces
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance