Llanboidy - Neuadd Farchnad ac ystafell darllen, Llanboidy

Llanboidy - Neuadd Farchnad ac ystafell darllen, Llanboidy

Mae Llanboidy yn bentref golygfaol hanesyddol sydd wedi’i leoli yng nghefn gwlad prydferth Gorllewin Cymru. Gellir olrhain ei darddiad yn ôl i'r Oes Haearn gyda safle caer o goed yn y pentref. Mae'n cael ei gwasanaethu gan ysgol gynradd Gymraeg, Eglwys Sant Brynbach, swyddfa bost a siop.

Datblygwyd y pentref fel y gwelir heddiw gan W. R. H. Powell ac adeiladodd Neuadd y Farchnad yn 1882 i alluogi’r gymuned leol i werthu eu cynnyrch mewn lleoliad marchnad. Dyfarnodd Cadw statws Rhestredig Gradd II i'r Neuadd i gadw ei strwythur to unigryw.
Y Neuadd

Ffeithiau hanesyddol: Mae to'r Neuadd yn cynnwys cyplau to pren a haearn cymhleth. Ar y wal gefn, gallai sgriniau pinwydd pigfain gael eu troi allan i greu baeau marchnad unigol i alluogi'r masnachwyr i arddangos eu nwyddau a'u cynnyrch.

 

Mae costau llogi ar gael ar gais.

Bydd hyd at 250 o seddi ar gyfer cyngherddau.
Rhif Elusen: 504819

www.llanboidymarkethall.co.uk

 

Mae Neuadd y Farchnad yn cael ei rhedeg gan grŵp bach o Ymddiriedolwyr gwirfoddol ac aelodau pwyllgor.


Nodweddion

Mae'r Neuadd yn cynnwys prif neuadd fawr, dolen glyw a system sain fewnol. Llwyfan uwch i gynnwys bandiau, corau a dramâu.

Band eang yn cael ei osod. Meicroffonau radio a ddelir â llaw a phecyn gwregys. Sgrin (tynnwch â llaw) 120”. Offer cyfryngau eraill sy’n cael eu prynu ar hyn o bryd i wella gallu’r Neuadd i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau e.e. partïon, derbyniad priodas, gwleddoedd a chynadleddau. Mynediad llwytho hawdd.

Cegin wedi'i ffitio'n llawn. Popty ‘Range’ a peiriant golchi llestri.

Byrddau crwn ac hirgul ynghyd â chadeiriau.

Ystafell gyfarfod/hyfforddi.

Mae'r neuadd yn cael ei gwresogi gan wresogyddion trydan wedi'u gosod ar y wal. Codi’r tâl am ddefnyddio trydan fesul uned.


Cyswllt

Eiry   Tel:01994 448495  Email: secretary@llanboidymarkethall.co.uk

Beth Sy' 'Mlaen YnLlanboidy - Neuadd Farchnad ac ystafell darllen, Llanboidy

 

 Oriel
Cyfarwyddiadau

Mae Llanboidy mewn lleoliad canolog 6 milltir o Hendy-gwyn ar Daf a 7 milltir o Sanclêr. Fe'i lleolir ar y ffordd fawr drwy'r pentref.

Wedi'i leoli wrth ymyl y toiledau cyhoeddus ac ychydig i lawr y ffordd o’r Swyddfa'r Post ac eglwys y pentref.

Côd post: SA34 0EJ

Neuadd Farchnad Llanboidy

Llanboidy

Hendy-gwyn ar Daf

Sir Gaerfyrddin

 


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 10 Disabled Spaces10 Disabled Spaces
  • 2 Steps2 Steps
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Level EntranceLevel Entrance
  • Induction LoopInduction Loop