Llanerch - Canolfan Gymunedol, Llanelli

Tref arfordirol yw Llanelli, ble siaredir y Gymraeg yn eang o hyd, ac mae ganddi gysylltiad hir â’r diwydiannau tunplat, dur a glo. 

Mae’r dref wedi ei thrawsnewid dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf – gwelwyd cau bron y cyfan o’r diwydiannau trwm, adfer safleoedd diffaith, a chreu llawer o gynlluniau amgylcheddol a thwristaidd deniadol.
Y Neuadd

Mae yna gegin yn y ganolfan gymunedol. Mae gwres wedi ei gynnwys yn y tâl llogi. Ni ddarperir offer TG.

Mae maes parcio bach ger y ganolfan.


Nodweddion

Costau Llogi

Cysylltwch â'r Cyngor Tref i gael manylion.

Mae gan y ganolfan ddolen sain.

Lleoliad: Heol Nant-y-Felin, Llanerch, Llanelli SA15 3PA.


Cyswllt

Llanelli Town Council / Cyngor Tref Llanelli 01554 774352   Tel:

Cyfarwyddiadau

Take the A484 through Llanelli. At the Swansea Castle Roundabout, take the Heol Goffa exit. Continue for about a third of a mile and turn left into Heol Nant-y-Felin.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Induction LoopInduction Loop