Pontargothi - Neuadd Goffa, Pontargothi

Pontargothi - Neuadd Goffa, Pontargothi

Mae Pontargothi yn gorwedd y naill ochr i heol yr A40, o Gaerfyrddin i Landeilo - tua 5 milltir i'r dwyrain o Gaerfyrddin. Mae'n enwog am yr Afon Cothi hardd, sy'n rhedeg drwy'r pentref; Eglwys ogoneddus y Drindod, sy'n sefyll ar lan yr Afon Cothi, a Sioe flynyddol Pontargothi. Mae Maes y Sioe ei hun hefyd yn lleoliad poblogaidd ar gyfer digwyddiadau marchogaeth a ralïau carafanau.
Y Neuadd

Adeiladwyd y Neuadd fel cofeb i ddeg o ddynion ifanc o'r ardal a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac fe'i hadnewyddwyd yn llawn a'i hymestyn yn 2006. Gall gynnwys hyd at 150 o bobl ar eu heistedd neu 100 o amgylch y byrddau.

Ers ei hadnewyddu, mae wedi profi'n boblogaidd fel lleoliad ar gyfer gweithdai a seminarau, a nifer o weithgareddau lleol. Y rhif elusen gofrestredig yw 524,026. Cost hurio'r Neuadd yw o £30 y sesiwn, i'w thrafod. Mae yna le i 40 o gerbydau.

Neuadd Goffa Pontargothi,                                   Pontargothi,                                                                                                 Caerfyrddin,                                                                                                        SA32 7LZ

Rhif Elusen Gofrestredig 524026


Nodweddion

 • llwyfan symudol 4 x 5 metr y gellir ei threfnu mewn haenau
 • Amrywiaeth lawn o offer cegin gyda llestri a chytleri ar gyfer 150
 • System glyweledol gyda sgrin 3m x 2.5m yn y brif neuadd
 • Gwres canolog olew
 • Seddi wedi'u clustogi ar gyfer 150
 • Cymorth gofalwr ar gael.

Cyswllt

Norma Lord   Tel:01267 290429LleoliadCyfarwyddiadau

Head east out of Carmarthen on the A40 towards Nantgaredig. Go through Nantgaredig and head towards Pontargothi. The hall is on your right shortly before the bridge.


Cyfleusterau

 • ParkingParking
 • 3 Steps3 Steps
 • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
 • Accessible WCAccessible WC
 • Level EntranceLevel Entrance
 • Level Entrance (High Threshold)Level Entrance (High Threshold)
 • Ramp (up)Ramp (up)
 • Induction LoopInduction Loop