Llanfihangel ar Arth, Neuadd Yr Ysgol, Llanfihangel ar Arth

Llanfihangel ar Arth, Neuadd Yr Ysgol, Llanfihangel ar Arth

Mae pentref Llanfihangel-ar-Arth yn eistedd ar y ffîn rhwng Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, yn Nyffryn Teifi. Mae'n benthyg ei enw o enw eglwys y plwyf, Sant Mihangel.
Y Neuadd

Neuadd yr Ysgol oedd calon y pentre. Yma, bu plant y pentre’n tyfu i fyny gyda’i gilydd ac yn cael eu haddysg – a’r cyfan yn Gymraeg. Mae’r awdurdod lleol wedi cau ein hysgol – fel llawer o wasanaethau eraill mewn ardaloedd gwledig. Ond mae pobl Llanfihangel-ar-Arth wedi parhau i ddefnyddio’r adeilad er mwyn sicrhau bod ein cymuned yn fyw ac yn llewyrchus. ‘Rydyn ni’n eich croesawu i ddefnyddio’r ganolfan hon sydd yn ganolbwynt i'n pentref.

Neuadd Yr Ysgol, Llanfihangel ar Arth, Pencader SA39 9JH

Costau Llogi
Dydd £50.00
Hanner Diwrnod £25.00
Yr Awr £10.00
Digwyddiad Codi Arian: £15.00

Cyswllt
Meinir Evans 01559 395 699
Meinir Ffransis 01559 384 378


Nodweddion

Mae Neuadd yr Ysgol yn cynnwys un dosbarth mawr sydd yn gallu lleoli perfformiadau a gweithgareddau megis dosbarthiadau dawnsio disgo a chadw’n heini. Mae dosbarth lai hefyd ar gael ar gyfer cyrsiau a chyfarfodydd. Mae gan y neuadd gyfarpar technoleg, sef taflunydd aml bwrpas, system sain, chwaraewr cryno ddisgiau a 5 cyfrifiadur. Mae yna gegin bwrpasol sy'n cynnwys oergell, ffwrn fechan a phopty ping. 

Gwresogir y Neuadd can system wres canolog.

Mae lle i barcio 26 car.


Cyswllt

Meinir Evans 01559 395699 / Meinir Ffransis 01559 384378   Tel:Oriel


LleoliadCyfarwyddiadau

Follow the A485 from Carmarthen to Lampeter.
Turn towards Pencader on the A4459. Turn right at the Cross Roads (the Cross Inn Pub will be on your Left) in Llanfihangel. Then take first left to reach the School Hall which is the old primary school which will  be on your right.


Cyfleusterau

  • ParkingParking
  • 2 Disabled Spaces2 Disabled Spaces
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WC (Transfer Space Limited)Accessible WC (Transfer Space Limited)
  • Level EntranceLevel Entrance