skip to main content

Croeso

Croeso i gyfeiriadur Neuaddau Sir Gâr sy’n rhoi manylion y neuaddau cymunedol rhagorol sydd ar gael i’w hurio yn Sir Gâr, a’u lleoliadau.

Dyma brif nodweddion yr wybodaeth sydd i’w chael yma:

  • map o’r lleoliad gyda chyfarwyddiadau
  • manylion cyswllt er mwyn gwneud trefniadau
  • hygyrchedd pob lleoliad
  • yr adnoddau a’r cyfarpar sydd ar gael yn y lleoliadau, a
  • digwyddiadau rheolaidd sy’n cymryd lle yn y neuaddau.

I ddod o hyd i neuadd, dewiswch un o’r ddewislen uchod, ac yna cliciwch ar fotwm ‘EWCH’.

Os ydych yn aelod o bwyllgor neuadd, ac rydych yn dymuno gweld eich neuadd yn cael ei chynnwys yn y cyfeiriadur hwn, cofiwch gysylltu â ni.

Mae’r wefan yn ffordd effeithiol o hybu’r cyfleusterau a’r gweithgareddau sydd ar gael yn eich cymuned leol.

Os ydych yn byw mewn cymuned, neu wedi ymuno â chymuned yn ddiweddar, fe fydd y wefan hon yn rhoi gwybodaeth i chi am y cyfoeth o weithgareddau cymdeithasol, iechyd a lles, a dysgu, sydd ar gael i bobl o bob oed mewn trefi a phentrefi ar draws y sir. Efallai, hefyd, y byddwch am ddechrau grŵp gweithgaredd eich hun, ac fe fydd gwybod pa leoliadau ac adnoddau sydd ar gael yn eich helpu i ddod o hyd i’r lleoliad iawn ar gyfer eich digwyddiadau chi.

Datblygwyd y cyfeiriadur gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr mewn partneriaeth â Chyngor Sir Gâr