Amodau a Thelerau

Wrth ddefnyddio gwefannau www.cavs.org.uk, a www.carmarthenshirehalls.org.uk rydych yn derbyn yr amodau a thelerau canlynol yn awtomatig:

  • Mae’r holl ddeunydd gwreiddiol ar y gwefannau hyn yn eiddo i CAVS ac mae’n llwyr a chyfan gwbl eiddo iddynt oni nodir yn wahanol.
  • Er bod croeso i ddefnyddwyr lawrlwytho gwybodaeth a delweddau o’r gwefannau mae’r awduron yn gofyn am beth cydnabyddiaeth am gael gwneud. Gall hynny fod ar ffurf dolen i’r wefan o wefan y defnyddiwr.
  • PEIDIWCH defnyddio’r adnoddau a delweddau hyn heb gael caniatâd y perchennog/awdur.

Ymwadiad

Darperir yr holl gynnwys yn y gwefannau uchod er gwybodaeth gyffredinol yn unig. Nid yw CAVS yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau allanol a restrir, ac nid yw ychwaith yn cymeradwyo unrhyw gynnyrch neu wasanaeth masnachol y cyfeirir atynt neu a awgrymir ar unrhyw un o’r gwefannau hyn.

Datganiad Hawlfraint

Oni nodir yn wahanol mae gan CAVS hawlfraint ar y deunyddiau a gynhwysir yn y gwefannau hyn, ac ni ddylid eu llungopïo, eu dyblygu na’u hatgynhyrchu ar unrhyw ffurf heb gael cydsyniad ysgrifenedig penodol gan CAVS.

Mae gan CAVS hawlfraint ar ddeunyddiau amlgyfryngol, sain a fideo oni nodir yn wahanol. Mae’r hawlfraint ar unrhyw ddeunyddiau sain a fideo ychwanegol ar y wefan hon yn eiddo i’w hartistiaid perthnasol a chafwyd caniatâd i ddefnyddio pob un ohonynt.